СМК Монтажи АД
Строителни услуги в град Бургас

Проектиране и строителство

СМК Монтажи АД извършва архитектурно - строителни работи в Бургас. СМК Монтажи АД извършва инженерингова дейност, като проектира и изпълнява:

  • реконструкция, модернизация и основен ремонт на сгради и съоръжения;
  • външни водопроводи, канализации и помпени станции;
  • кабелни линии и трансформаторни постове;
  • вътрешни ЕЛ, ВК и ОВ инсталации;
  • парково и улично осветление;
  • понижаване нивото на подпочвените води чрез иглофилтърни инсталации.