СМК Монтажи АД
Строителни услуги в град Бургас

За нас

Фирма СМК Монтажи АД е създадена през 1991 година и се намира на територията на град Бургас.

Основни дейностите на дружеството са:

  • архитектурно - строителни работи;
  • реконструкция на сгради;
  • полагане на улични и пътни настилки;
  • довършителни строителни работи;
  • сухо строителство;
  • изработка на канализация и водопровод;
  • ВИК услуги;
  • изграждане на външно ВИК;
  • контрол на електрически уредби и съоръжения;
  • контрол физични фактори на работната среда.

Фирма СМК Монтажи АД разполага с квалифицирани служители и работници и материална база за изпълнение на СМР, отговаряща на съвременните изисквания.

Дружеството е сертифицирано по стандарт ISO 9001:2000 от 2004 г., а в момента е в процес на внедряване на Система за управление на здравето и безопасност при работа, в съответствие със стандарта ISO 18001:2007 и Система за управление на околната среда, в съответствие със стандарта ISO 14001:2004.

СМК Монтажи АД е вписано в Централния професионален регистър на строителя на 11.12.2007 г. и притежава удостоверения за І-ва категория за строежи от първа до пета група.